Thông báo

Thông báo

Thông báo điều chỉnh tỉ giá ngày 28/09/2022

Thông báo điều chỉnh tỉ giá ngày 28/09/2022

Thông báo điều chỉnh tỉ giá ngày 28/09/2022, nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng...

Thông báo lịch nghỉ Lễ Quốc Khánh Trung Quốc 2022

Thông báo lịch nghỉ Lễ Quốc Khánh Trung Quốc 2022

Theo thông lệ hàng năm, người dân Trung Quốc sẽ nghỉ lễ Quốc Khánh từ ngày 01/10/2022 đến ngày 08/10/2022.

Thông báo điều chỉnh tỷ giá 14/09/2022

Thông báo điều chỉnh tỷ giá 14/09/2022

Điều chỉnh tỷ giá tiền Trung Quốc ngày 14/09/2022 nhằm đảm bảo quyền lợi khách hàng...

Thông báo nghỉ lễ 2-9

Thông báo nghỉ lễ 2-9

Thông báo thời gian nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/09/2022 của Đặt Hàng Tiết Kiệm...

Thông báo điều chỉnh tỷ giá ngày 29/08/2022

Thông báo điều chỉnh tỷ giá ngày 29/08/2022

Điều chỉnh tỷ giá tiền Trung Quốc ngày 29/08/2022 nhằm đảm bảo quyền lợi khách hàng...

Thông báo điều chỉnh tỷ giá ngày 06/07/2022

Thông báo điều chỉnh tỷ giá ngày 06/07/2022

Thông báo điều chỉnh tỉ giá xuất và nhập hàng trung quốc ngày 6-7-2022 nhanh chóng, uy tín, giá rẻ nhất thị ...