Thông báo

Thông báo

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH TỈ GIÁ NGÀY 08/05/2024

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH TỈ GIÁ NGÀY 08/05/2024

Đặt Hàng Tiết Kiệm xin trân trọng thông báo: Theo biến động thị trường , từ ngày 08/05/2024 Đặt Hàng Tiết Kiệm sẽ ...

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH TỈ GIÁ NGÀY 05/03/2024

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH TỈ GIÁ NGÀY 05/03/2024

Đặt Hàng Tiết Kiệm xin trân trọng thông báo: Theo biến động thị trường , từ ngày 05/03/2024 Đặt Hàng Tiết Kiệm sẽ ...

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH TỈ GIÁ NGÀY 26/02/2024

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH TỈ GIÁ NGÀY 26/02/2024

Đặt Hàng Tiết Kiệm xin trân trọng thông báo: Theo biến động thị trường , từ ngày 30/11/2023 Đặt Hàng Tiết Kiệm sẽ ...

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH TỈ GIÁ NGÀY 30/11/2023

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH TỈ GIÁ NGÀY 30/11/2023

Theo biến động thị trường , từ ngày 30/11/2023 Đặt Hàng Tiết Kiệm sẽ điều chỉnh TĂNG tỷ giá 1 NDT từ 3490 VNĐ xuống còn ...

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH TỈ GIÁ NGÀY 13/10/2023

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH TỈ GIÁ NGÀY 13/10/2023

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH TỈ GIÁ NGÀY 13/10/2023

THỜI GIAN NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH TRUNG QUỐC 2023

THỜI GIAN NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH TRUNG QUỐC 2023

Ngày 01/10 là ngày Quốc khánh đất nước Trung Quốc, do trùng ngày nghỉ cuối tuần và nghỉ lễ Trung thu nên phía Hải Quan ...

Thông báo nghĩ lễ Quốc Khánh 2-9 - 2023

Thông báo nghĩ lễ Quốc Khánh 2-9 - 2023

Kính gửi quý khách hàng! Theo quy định của bộ luật lao động, Đặt Hàng Tiết Kiệm sẽ sắp xếp thời gian nghỉ Lễ Quốc ...

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH TỈ GIÁ NGÀY 12/07/2023

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH TỈ GIÁ NGÀY 12/07/2023

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH TỈ GIÁ NGÀY 12/07/2023

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH TỈ GIÁ NGÀY 26/05/2023

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH TỈ GIÁ NGÀY 26/05/2023

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH TỈ GIÁ NGÀY 26/05/2023

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH TỈ GIÁ NGÀY 04/05/2023

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH TỈ GIÁ NGÀY 04/05/2023

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH TỈ GIÁ NGÀY 04/05/2023

Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5/2023

Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5/2023

Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5/2023

Thông báo điều chỉnh tỉ giá ngày 25/02/2023

Thông báo điều chỉnh tỉ giá ngày 25/02/2023

Đặt Hàng Tiết Kiệm thông báo điều chỉnh tỉ giá từ ngày 25/02/2023