Thông báo nghỉ lễ 2-9-2019

Đặt hàng tiết kiệm xin thông báo nghỉ lễ 2-9-2019

Nghỉ lễ 2-9
Nghỉ lễ 2-9

Lịch nghỉ lễ vào thứ 2 ngày 2-9-2019 vì vậy sẽ không nhận đơn và trả hàng vào ngày 2-9-2019. Bắt đầu từ ngày 3-9-2019 sẽ nhận đơn và trả hàng bình thường.

Chúng tôi xin cảm ơn!


Liên hệ Đặt Hàng Tiết Kiệm để được tư vấn và hướng dẫn đặt hàng nhanh nhất

  • ĐẶT HÀNG TIẾT KIỆM
  • Địa chỉ: 196 Đường Cầu Giấy, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Hotline (24/7): 0378.155.940
  • Email: dathangtietkiem@gmail.com
  • Website: https://dathangtietkiem.com