Thông báo điều chỉnh tỷ giá từ ngày 09-11-2019

Đặt hàng tiết kiệm xin trân trọng thông báo:

Theo biến động thị trường , từ ngày 09/11/2019 Đặt hàng tiết kiệm sẽ điều chỉnh TĂNG tỷ giá xuống là 1NDT = 3410đ.

Xin chận thành cảm ơn!


Liên hệ Đặt Hàng Tiết Kiệm để được tư vấn và hướng dẫn đặt hàng nhanh nhất

  • ĐẶT HÀNG TIẾT KIỆM
  • Địa chỉ: 87 Ngõ 381 đường Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Hotline (24/7): 0378.155.940
  • Email: dathangtietkiem@gmail.com
  • Website: https://dathangtietkiem.com